top of page
Tên
Số tiền
Ngày ủng hộ
Ghi chú
Hỗ trợ
Nguyễn Phan Minh Cảnh
500000
20/08/2021
Tổng số tiền mạnh thường quân hỗ trợ bên ngoài
500,000 VND
Tài khoản ngân hàng MB Bank (tiền vào chỉ dùng cho mục đích từ thiện)-Tự động cập nhật sau 5 - 15 phút chuyển tiền
bottom of page