MY BUTTON

Giúp người yếu thế trong đại dịch khốn cùng

Danh sách điểm nhu yếu phẩm

Cập nhật danh sách điểm thiện  nguyện của bạn tại đây để người dân có thể đến lấy nhu yếu phẩm.

Dự án thiện nguyện

Danh sách các dự án thiện  nguyện minh bạch và hiệu quả, đã được kiểm chứng. Tình trạng và chi phí đóng góp, sử dụng. Chọn 1 dự án và thể hiện sự từ tâm của bạn. Hoặc cùng chúng tôi tạo một dự án mà bạn tâm huyết.

Diễn đàn

Diễn đàn là nơi chia sẻ các hoạt động thiện nguyện. Tổ chức hoạt động chuyên nghiệp và minh bạch là cách tăng cường hiệu quả cho mỗi đồng tiền thiện nguyện bỏ ra và giúp được thêm nhiều người.

Ủng hộ

Ủng hộ thiện nguyện tới các Quỹ từ thiện chân chính là cách thể hiện lòng từ tâm của bạn.

Tổng hợp danh sách cung cấp Oxy thiện nguyện , miễn phí cho F0  cách ly tại nhà mùa Covid

Hòm miễn phí cho ngươi nghèo không may mất do dịch Covid-19

Dự án gần nhất
Hoạt động thiện nguyện

Xich lo Team - phát cơm từ thiện cho những người nghèo khổ có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid 19, các hộ dân trong những khu vực bị cách ly, các tuyến đầu như BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc, Bộ Y Tế , Các Y Bác Sĩ , Nhân Quân , và tiếp theo là các khu cách ly , những hộ dân nghèo khó...