top of page

Ủng hộ (Donate)

Ủng hộ chúng tôi xây dựng cộng đồng thiện nguyện
Tài khoản nhận đóng góp thiện nguyện :
Tên tài khoản:  Trần Xuân Trường
Ngân hàng:       Quân đội MB bank
Số tài khoản:    0935163390

Toàn bộ tiền đóng góp thu-chi sẽ được công khai trên web này đến từng đồng.
Ủng hộ thiện nguyện
Sự hỗ trợ hào phóng của bạn sẽ giúp tài trợ cho các dự án như:

- Cứu trợ người nghèo trong đại dịch.
- Các bệnh nhi.
- Người vô gia cư.
bottom of page