Ủng hộ (Donate)

Ủng hộ chúng tôi xây dựng cộng đồng thiện nguyện
Tài khoản đóng góp (chỉ nhận đóng góp dưới 5 triệu vì tiềm lực của nhóm hiện chưa đủ để gánh vác số tiền lớn hơn mà đáp ứng ngay nguyện vọng của mạnh thường quân):
Trần Xuân Trường
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh bình Tây
STK : 0251002667707

Toàn bộ tiền đóng góp thu-chi sẽ được công khai trên web này đến từng đồng.
Ủng hộ thiện nguyện
Sự hỗ trợ hào phóng của bạn sẽ giúp tài trợ cho các dự án như:

- Cứu trợ người nghèo trong đại dịch.
- Các bệnh nhi.
- Người vô gia cư.