Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Chùa Lộc Thọ – Nha Trang: nơi nuôi dưỡng trẻ em nghèo bất hạnh

25 năm qua, rất nhiều trẻ em bất hạnh ở thành phố Nha Trang đã được nuôi dưỡng và ươm ầm ở mái ấm

Hình ảnh Thiện Nguyện tháng 08/2014

Hình ảnh Thiện Nguyện tháng 08/2014 hướng đến 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Khánh