Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó những vì sao lấp lánh.

Chùa Lộc Thọ – Nha Trang: nơi nuôi dưỡng trẻ em nghèo bất hạnh

25 năm qua, rất nhiều trẻ em bất hạnh ở thành phố Nha Trang đã được nuôi dưỡng và ươm ầm ở mái ấm

b_20121026004041admin
Hình ảnh Thiện Nguyện tháng 08/2014

Hình ảnh Thiện Nguyện tháng 08/2014 hướng đến 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Khánh

Hình ảnh: Thiện nguyện tháng 08/2014