Lòng tốt không chỉ là hành động. Nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là mọi thứ làm người khác ấm lòng.

Thông tin cộng đồng chia sẻ

Chùa Lộc Thọ – Nha Trang: nơi nuôi dưỡng trẻ em nghèo bất hạnh

25 năm qua, rất nhiều trẻ em bất hạnh ở thành phố Nha Trang đã được nuôi dưỡng và ươm ầm ở mái ấm

b_20121026004041admin
Hình ảnh Thiện Nguyện tháng 08/2014

Hình ảnh Thiện Nguyện tháng 08/2014 hướng đến 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Khánh

Hình ảnh: Thiện nguyện tháng 08/2014